עבודות לדוגמא

עבודות בתחום תכנון וכלכלת תחבורה:
"נעים לירוק" - ניסוי בשינוי הרגלי נסיעה - דו"ח סופי

מחקר לבחינת דרכים להגדלת מקדמי המילוי ברכב הפרטי

אומדן רמת המינוע ביישובים בישראל 2015

ניתוחי תנועה והערכה כלכלית לדרך מהירה מס' 6 (תקציר) 

תוכנה לפיצול נסיעות בינעירוניות בין אמצעי תחבורה מתחרים 
פיצול נסיעות לעבודה לפי מפקדי האוכלוסין והדיור 1995 ו 2008 
בחינת כדאיות הרחבת כביש 3 

סקר המשתמשים בחניון שפירים - מרץ 2016 

סקר המשתמשים בחניון שפירים - מרץ 2013 
נסועת כלי הרכב בישראל 2012-13 


גיבוש מודל ארצי לנסיעות עבור משרד התחבורה: 
תוצאות סקרי השדה 
זיהוי נסיעות באמצעות שינויי מיקום של טלפונים סלולריים 
תפוצת הטלפונים הסלולריים והרגלי השימוש בהם 
מערך הנסיעות הארצי 2007 על בסיס סקר שינויי מיקום של טלפונים סלולריים 
דוח סופי - לפיתוח והפעלת מודלים, ליצירה-משיכה-פילוג , פיצול והצבת תנועה 
  תקציר הדוח הסופי בעברית 
  תקציר הדוח הסופי באנגלית 


עבודות בנושא בטיחות: 
תאונות הדרכים בישראל - היקפן, מאפייניהן ואומדן נזקן למשק הלאומי 
בטיחות הרכב הדו גלגלי בישראל 2008-10 
פרופיל בטיחותי של רשויות מקומיות כבסיס לשיפורים בטיחותיים - לשנים 2006-7: 
         כרך א' - מבוא 
         כרך ב' - הבטיחות בערים עם 100 אלף תושבים ויותר 
         כרך ג' - בטיחות בישובים בהם 30-100 אלף תושבים 
         כרך ד' - בטיחות בישובים עם 10-30 אלף תושבים 
         כרך ה' - רמת הבטיחות בישובי המגזר הערבי 


עבודות בתחום תכנית אב למטענים: 
הובלת מטענים ברכבת - עלויות ותחומי יתרונות למשק ביחס למשאיות - אפריל 2016

אמצעי מדיניות לקידום ענף הובלת המטענים - יוני 2014

תכנית אב למטענים דוח סיכום שלב א' - פברואר 2012 

כתובת

רחוב העלייה השנייה 43,

ת.ד. 189, אזור 58190

יצירת קשר

טלפון: 03-5588850

פקס:  03-5587965

דוא"ל

Matat@mtt.co.il