top of page

אודות

מתת עוסקת בתכנון ובכלכלת תחבורה בעבודות בעלות אופי יישומי ומחקרי. החברה הוקמה ב 1993 ע"י חיים בונג'ק, ד"ר יורם בן יעקב, ד"ר זאב קידר ויהושע (שוקי) כהן, במטרה ליצור מסגרת חדשה לעבודה בתחום תכנון התחבורה. מקימי החברה צברו ניסיון רב בתחום זה בארץ ובחו"ל. מתת הוסיפה לידע וניסיון אלה קיבולת וכלים בתחום תכנון התחבורה, המאפשרים לתת תשובות מהימנות ככל האפשר לשאלות המתעוררות במסגרתו.

החברה זכתה ב 1993 במכרז לעריכת תחזיות התנועה ובדיקת הכדאיות הכלכלית לכביש חוצה ישראל (כביש 6). בעבודה זו פותחה מערכת מקיפה של תחזיות לנסיעות ע"פ אזורי מוצא ויעד ארציים לתקופות יום שונות עד שנת 2020. מערכת זו שימשה בסיס להרצת סימולציות תנועתיות שסייעו לתכנון הכביש ומחלפיו. בנוסף לכך פותחה תוכנה לחיזוי הנסיעות בכביש בתנאי אגרה. תוצאותיה שימשו את הממשלה בבניית ההסכם עם זכיינית הכביש. מתת מלווה את המשך הפיתוח של כביש חוצה ישראל גם בהווה.

עבודה זו הייתה הראשונה מבין עשרות רבות של בחינות של ביקושים בתחום התחבורה, של בניית מודלים תחבורתיים, של בחינות יתכנות של פרוייקטים תשתיתיים ושל ניהול ביקושים ותנועה, של בחינות תפקודיות של מערכות תנועה ותחבורה ציבורית, ובחינות היבטים שונים בתחום כלכלת תחבורה ובטיחות.

 

עבודות החברה מורכבות, משלבות מידע דמוגרפי, תעסוקתי, תנועתי, תחבורתי וכלכלי, וניתוח באמצעי סימולציה מתקדמים של ההשלכות התנועתיות והכלכליות של פריסת הפעילויות הארצית והאזורית, של פיתוח מערכות הדרכים, של רמת השרות בתחבורה הציבורית, של מערכות המחירים ועוד.

עבודת החברה התבצעה בשנים האחרונות באופן חלקי מרחוק. החל ממרץ 2020 כל העבודה מתנהלת מרחוק, תוך קשר אינטנסיבי יומי בין העובדים ובשיתוף מידע מלא. לאור הצלחת דפוס עבודה זה כך תתנהל העבודה בחברה בהמשך.

 

פעילות בעשור האחרון

להלן רשימה חלקית של עבודות החברה בעשור האחרון. מקצת העבודות מוצגות באתר במסגרת פרסומי החברה.

א.    תכנון תחבורה כולל

 • הכנת מודל ביקושים ארצי לנסיעות – החברה זכתה במכרז משרד התחבורה בנושא זה והעבודה בו החלה בסוף 2004. המודל הושלם ב 2009. העבודה כללה מערכת חדשנית של סקרים ואיסוף מידע באמצעות טלפונים סלולריים, הסרטת תנועה ואמצעים מתקדמים נוספים. המודל שפותח בעבודה קושר ע"פ תוצאות הסקרים בין היקף התעסוקה באזורי תנועה, אוכלוסיית האזור ורמת המינוע שלה ליצירת נסיעות מהאזור ולמשיכת נסיעות לאזור במונחי נסיעות אדם ורכב. התוצר: מטריצות מוצא-יעד של נסיעות אדם ורכב ב 6 תקופות יום במהלך יום חול א'-ה'. המודל שפותח בעבודה מהווה בסיס לתחזיות תנועה לעתיד לתקופות יום אלו.

עבודה זו מתעדכנת – ב 2017 התחלנו בעדכון המודל. העדכון יכלול מערכת מקיפה ומשופרת מאוד של סקרים ביחס לסקרי 2007, המודל המעודכן יהיה מפורט, מדוייק ובמבנה משופר ביחס לקיים.

 • בחינת השלכות עירוב שימושי קרקע על הביקוש לנסיעות – במסגרת מחקר שנערך ע"י האוניברסיטה העברית ומכון ירושלים.

 • בחינת מודלים תחבורתיים – בחינת מערכת התחזיות והמודלים המשמשות את נת"ע במטרופולין ת"א ואת צוות תכנית אב לתחבורה בירושלים בעבודות התכנון של מערכת הרכבות הקלות ועוד – עבודות אלו נערכו בהזמנת האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה.

 • השתתפות בעריכת מרכיבים שונים בבניית נוהל פר"ת – נוהל משותף למשרדי התחבורה והאוצר לבחינת פרוייקטים תחבורתיים. הפרקים העיקריים שנכתבו במתת- פרקי הבטיחות, עלויות תפעול רכב וערך זמן הנוסעים (לנוהל שיתפרסם ב 2020).

 • השתתפות (משנת 2006) בהכנת תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לפיתוח רשת הדרכים הבין-עירונית במסגרת צוות החברה הלאומית לדרכים (מע"צ, ראו מצגות). במסגרת זו: הכנת חלופת "השידרוג הממוקד" לפיתוח מערכת הדרכים הבין-עירונית לאופק שנת 2030 (ראו מצגת).

 • בהמשך השתתפות בהכנת תמ"א 42 – תכנית מיתאר משולבת לדרכים (כבישים ומסילות). כנציגי משרד התחבורה.

 • עריכת תכנית אב ארצית למטענים  2011-2015.  אחריות מקצועית ועריכת תכנית שנועדה לחזות את צרכי הובלת המטענים בארץ עד 2040 ולהמליץ על מדיניות משרד התחבורה לפיתוח ענף ההובלה.

 • השתתפות (2012-2014) בעריכת תכנית אב כוללת לתחבורה לאופק שנת 2040.

 • השתתפות (משנת 2014) בעבודות מת"ל- מנהלת תכנון התחבורה של משרד התחבורה -השתתפות בעבודות שונות, בהן ניתוח צרכי התחבורה עקב העברת בסיסי צה"ל לנגב, בחינת פיתוח לכבישים בדרום נפת חיפה, ביקושים לשבילי אופניים, בסיסי מידע (איסוף מובנה של נתוני מהירות נסיעה של "גוגל") ועוד.

 • השתתפות (משנת 2013) בתכנון רשת נתיבים מהירים באזור ת"א עבור חברת נתיבי איילון. תחזיות תנועה, הערכת ביקושים לקווי שאטל ועיצובם, וסימולציות תנועתיות.

 • עריכת תחזיות תנועה לצרכי המשך פיתוח כביש 6 - מתמשך. בחינת פיתוח הכביש בצפון ובדרום הארץ, הרחבה ותוספת מחלפים במרכז הארץ ועוד.

 

ב.    תחזיות תנועה ובדיקות כדאיות

 • ניתוחי תנועה ופדיון לקטעי המשך לכביש חוצה ישראל (כביש 6), קטעים 21, 3, 7-9.

 • בדיקות כדאיות כלכלית של פרויקטים תחבורתיים עבור משרד התחבורה.  מסגרת זו: בדיקת כדאיות הקמת כבישים / מסילות ברזל וכן ליווי ובקרה של עבודות שונות. במסגרת זו גם ייזום, ליווי ועיבוד של סקרי הרגלי נסיעה בערים שונות. בין העבודות:

  • פיתוח מתודולוגיה ובחינת כדאיות לסלילת קטעי כביש הרריים

  • ליווי בדיקות הכדאיות לכבישים 431 ו  531 (ראו מצגת סקר הרגלי נסיעה של אוכלוסיית אזור השרון הסמוך לכביש)

  • בחינת ביקושים לנסיעות ברכבת לאילת

  • בחינת עלות- תועלת לרשת נתיבים מהירים במטרופולין ת"א (2018)

 

ג.    עבודות בתחום הבטיחות

 • בחינת עלות תאונות הדרכים למשק הלאומי – עבור משרד התחבורה, 2004. ניתוח כוללני של עלות תאונות הדרכים למשק הלאומי. המחקר אסף וריכז מידע ממקורות מידע רבים. ריכוז המחקר, שנערך בשיתוף פעולה עם הטכניון.

 • הפרופיל הבטיחותי של הרשויות המקומיות בארץ – עבור האגף לתכנון יבשתי במשרד התחבורה. עבודה מקיפה שסקרה ומיפתה את בעיות הבטיחות של 85 הישובים העירוניים הגדולים בארץ (ע"פ מידע לשנים 1996-99). העבודה עודכנה מידי כמה שנים בהמשך. בשנים 2016-17 כייעוץ לעריכת דו"ח הרשות הלאומית לבטיחות בנושא.

 • מיפוי תאונות דרכים ע"פ מאגרי מידע של חברות הביטוח והלמ"ס ב 66 ערים וברשת הבין-עירונית בהזמנת האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה.

 • כתיבת פרקי הבטיחות בנוהל פר"ת של משרדי התחבורה והאוצר מ 2004 ואילך. בביצוע עדכון עבור נוהל פר"ת 2020.

 

ד.    תכנון תחבורה ציבורית

הכנת כ 20 תוכניות תפעוליות (או חלקים מהן) למציעים שונים במכרזי משרד התחבורה להפעלת אשכולות קווי תחבורה ציבורית – במסגרת זאת, בחינת הצרכים ביישוב (באזור) לאופק התחזית, עריכת סקרי משקי בית וניתוחם, ניתוח דינאמי של מספר אוטובוסים ותדירויות נדרשות לשירות אוכלוסיית האשכול הנבדק, סיוע בהכנת התוכנית העסקית של חלק מהמציעים. להלן רשימה חלקית של העבודות: 

 •  אשכול לוד - בשנת 2008 עבור חברת המוביל ז'ק יולזרי. הכנת תוכנית תפעולית וסיוע בהכנת התוכנית העסקית.

 •  אשכול השרון – בשנת 2009 עבור חברת אתגל. הכנת חלקים בתוכנית התפעולית.

 •  מטרונית חיפה – בשנת 2010 עבור קבוצת "קווים-מטרופולין". הכנת חלקים בתוכנית התפעולית ועריכתה להגשה.

 •  אשכול חדרה-נתניה – בשנת 2012 עבור חברת "קווים". עריכת תחזית ביקושים וסיוע בהכנת חלקים בתוכנית התפעולית.

 •  אשכול קווים פנימיים בבאר שבע (2015) ובאשדוד (2016) עבור חברת "דן", בדיקת זמני נסיעה וביקושים. 

 

ה.    כלכלת תחבורה  

 •  מיזם הרכב החשמלי בישראל – ישימות והשלכות תחבורתיות אפשריות (2008). בוצע בהזמנת המדען הראשי והאגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והעריך את החדירה האפשרית של רכב חשמלי מצוייד בסוללת ליתיום איירון פוסטס לישראל ברמות שונות של העדפות מס.

 •  הסטת תנועת משאיות ללילות באמצעות:

​​סדרת עבודות עבור משרד התחבורה (2010) וחברת נמלי ישראל (חנ"י) (2013-14) במטרה להסיט תנועת משאיות בלילות. בחינות שיטות עידוד שונות, ב 2013-14 נבחנה התועלת הפוטנציאלית מפרוייקט "לילה טוב", במסגרתו ניתנו הנחות בתעריפים למשאיות בלילות. הוערך שיעור ההסטה ללילה כתוצאה מרמות תימרוץ שונות והתועלת למשק מכך. העבודה שימשה בסיס לשינוי בהיקף התימרוץ.

 •  השתתפות בתכנון, במעקב ובניתוח ממצאי ניסוי "נעים לירוק" המנסה לבדוק השפעה של מיסוי מותאם לתנאי הנסיעה (לפי מקום וזמן) על שינוי בדפוסי הנסיעות של בעלי רכב פרטי – יעוץ לחברת כביש חוצה ישראל האחראית לפרוייקט. מ 2012 ואילך.

 • יעוץ בהמשך והרחבת הניסוי לרכב פרטי ומשאיות במסרת פרוייקט "דרך ערך" בהזמנת חברת נתיבי איילון. עיצוב מערכת התעריפים על בסיס ניתוחי תנועה ומודלים תחבורתיים.

 • מעקב אחרי הביקוש לנסיעות במנהרות הכרמל, חיזוי השינוי בביקוש עקב שינויים בדובה האגרה, בחינת אפשרויות שונות של שינויים במבנה התעריפים ובגובהם לרכב פרטי ולמשאיות על היקפי התנועה, הפדיון, והתועלת למשק מהמנהרות. מתבצע עבור חברת כביש חוצה ישראל.

 

התוכנות העיקריות המופעלות בחברה

 • תוכנת הצבה תנועה emme של חברת INRO. תוכנת הצבות סטטית האומדת את נפחי התנועה ומהירויות הנסיעה בכל קטע ברשת הדרכים, וניתן להשתמש בה לבחינת השינויים בזרימת התנועה ובזמני הנסיעה כתוצאה משיפורים אפשריים ברשת הדרכים. בנוסף להצבות "שגרתיות" היא מופעלת ב"מתת" להצבות אגרה - הצבות מורכבות, החוזות את התנהגות הנוסעים ברמות אגרה שונות הצפויות בכביש אגרה, את ההסטות לכבישים אחרים וכו'.

 • תוכנת Dynameq  של חברת INRO  - תוכנת הצבה דינמית המאפשרת יתר דיוק לעומת תוכנה סטטית בחיזוי זרימת תנועה ברמה מקומית, לרבות בצמתים ומחלפים, מעריכה אורכי תורים ועוד.

 • תוכנת ה TransCad של חברת Caliper. זו תוכנה תחבורתית מורכבת, המשמשת במתת בעיקר בתחום הגיאוגרפי (GIS), וכן בממשק עם EMME/4.

 • תוכנת Aimsum.next  - תוכנת מיקרוסימולציה מובילה שמאפשרת לדמות את התנהלות התנועה בצמתים מורכבים, מחלפים ורשתות מקומיות, תוך בחינת רמות השירות בתצורות מיבנה שונות, הערכות זמני עיכוב, תורים וכו'. ניתן להפיק סרטונים בתלת מימד על זרימת התנועה באזור הנבחן.

 • תוכנת Dynasim של חברת CITILABS, תוכנת מיקרוסימולציה לצמתים, קטעי דרך ולחניונים.

 

צוות החברה מונה 6 עובדים, וכן פועלת החברה בשיתוף עם יועצים חיצוניים קבועים. יהושע (שוקי) כהן מנהל את החברה.

bottom of page