top of page

לזכר ד"ר בוריס פיין ז"ל

בוריס הצטרף לחברה כמדען עולה סמוך לעלייתו לישראל בתחילת שנות ה 90 של המאה הקודמת ועבד במשרד בהפסקות קלות עד למותו במפתיע ב 31.3.2022.

בוריס היה בעל תואר Ph.D במכון מדע ומחקר דרכים במוסקבה. תיזה: מודלים מתמטיים ואופטימיזציה של תחבורה. בחברת מתת עבד בפיתוח ויישום מודלים תחבורתיים מורכבים בעיקר במישור הארצי. הוא תרם רעיונות, כיווני פיתוח, כיווני בקרה וכתב אלגוריתמים מורכבים רבים ליישום המודלים. 

בוריס היה ברוך כישרונות, לא הייתה תוכנת תכנון תחבורה מורכבת שלא הכיר במהירות, ידע להוסיף לה נדבכים,  ועמד בקשר עם מפתחיה בהצעות שיפור.

הוא סייע בכל מטלה מורכבת. תרומתו ניכרת בעבודות החברה לאורך השנים ועד ליום מותו.

 

יהי זכרו ברוך

 

bottom of page